Basket Items; 0
2023-08-01 startuoja puiki EPSON Cashback akcija!

 

Įsigykite vieną iš toliau sąraše („Akcijoje dalyvaujantys spausdintuvai ir skaitytuvai”) nurodytų spausdintuvų nuo 2023-08-01 iki 2023-12-31 („Akcijos galiojimo laikotarpis“) ir susigrąžinkite iki 55 EUR sumokėtos sumos.

Akcijos laikotarpis: 2023.08.01 - 2023.12.31

 


Akcijoje dalyvaujantys spausdintuvai ir skaitytuvai:

L3210
  - susigrąžinkite 45.00 €

L3211 - susigrąžinkite 45.00 €

L3250 - susigrąžinkite 55.00 €

L3251 - susigrąžinkite 55.00 €

L3256 - susigrąžinkite 55.00 €

L3550 - susigrąžinkite 55.00 €

*Į grąžinamą sumą įskaičiuotas PVM.

1. Akcija taikoma tik akcijoje dalyvaujantiems produktams, įsigytiems akcijos galiojimo laikotarpiu tiesiogiai iš „Epson“ arba iš oficialaus „Epson“ atstovo.

2. Akcijoje gali dalyvauti asmenys, sulaukę 16 metų ir gyvenantys Lietuvoje. Vienas namų ūkis gali pasinaudoti šiuo pasiūlymu ne daugiau nei 2 kartus. Dėl vieno akcijoje dalyvaujančio produkto galima pateikti tik vieną prašymą.

3. Šioje akcijoje gali dalyvauti tik galutinis įsigyto produkto naudotojas. Prašymas susigrąžinti dalį sumokėtos sumos už įsigytą akcijoje dalyvaujantį produktą bus laikomas negaliojančiu, jeigu įsigytas produktas buvo perparduotas trečiajai šaliai. Perpardavėjai negali teikti prašymų klientų vardu.

4. Akcijoje negali dalyvauti „Epson" darbuotojai, pardavimo agentai, distributoriai, platintojai, parduotuvių, kuriose akcija bus vykdoma, darbuotojai ir visi su šia akcija susiję asmenys.

5. Šis pasiūlymas nebus taikomas jokioms naudotoms, restauruotoms ar taisytoms prekėms.

6. Prašymas susigrąžinti dalį sumokėtos sumos turi būti pateiktas per 30 kalendorinių dienų nuo prekės įsigijimo datos. Prašymus galima teikti iki 2024-01-31.Kaip pateikti prašymą

7. Pateikite prašymą internetu, apsilankę adresu epson.lt/ecotankcashback, užpildę prašymo formą ir pateikę ją kartu su įsigijimą liudijančio dokumento kopija ir spausdintuvo serijos numerio nuotrauka. Pildant prašymo formą, reikės pateikti savo asmens ir banko duomenis.

8. Produkto įsigijimą liudijantis dokumentas – tai pirkimo čekio arba sąskaitos faktūros įskaitoma kopija, kurioje aiškiai nurodyti pardavėjo duomenys, produkto įsigijimo data, pavadinimas ir kaina.

9. Gavę jūsų prašymą, el. paštu atsiųsime patvirtinimą apie jo gavimą

10. Išmoka bus pervesta banko pavedimu per 30 dienų nuo tos dienos, kai pranešime, kad jūsų prašymas

tenkintinas. Akcijos organizatorius perves išmoką banko pavedimu tik į banko sąskaitą, veikiančią šalyje, kurioje buvo įsigytas „Epson“ produktas. Akcijos organizatorius nėra atsakingas už bet kokias jūsų patirtas banko išlaidas, susijusias su bet kokios išmokos pervedimu. Atitinkamai, jei jūsų bankas jums pritaiko mokestį, šį mokestį bankas išskaičiuos iš jūsų grąžinamos sumos.2023 M. PINIGŲ SUSIGRĄŽINIMO AKCIJOS SĄLYGOS IR NUOSTATOS

11. Prašymą pildantis asmuo yra atsakingas už teisingą banko sąskaitos duomenų nurodymą. Jeigu dėl neteisingai

nurodytų duomenų akcijos organizatoriaus pervesta išmoka buvo atmesta arba jūs jos negavote, akcijos organizatorius yra atleidžiamas nuo pareigos pakartotinai pervesti išmoką.


Apribojimai

12. Jeigu grąžinamos sumos išmoka yra apmokestinamos pajamos, mokestinė prievolė tenka jos gavėjui.

13. Jeigu akcijoje dalyvaujantis produktas, už kurį pagal prašymą buvo išmokėta išmoka, dėl kokios nors

priežasties grąžinamas pardavėjui, pirkėjo teisė į išmoką nustoja galioti ir pirkėjo gauta išmoka turi būti grąžinta akcijos organizatoriui.

14. Akcijos organizatorius pasilieka teisę prašyti papildomos informacijos, padėsiančios išnagrinėti prašymą, jeigu yra pagrindo manyti, kad jis nėra teisėtas.

15. Prašymas bus atmestas, jeigu:

a. akcijoje dalyvaujantis produktas buvo įsigytas ne akcijos galiojimo laikotarpiu;

b. pateikta iki galo neužpildyta prašymo forma;

c. nebuvo pateiktas prekės įsigijimą liudijantis dokumentas arba jis buvo pripažintas negaliojančiu;

d. prašymas nebuvo pateiktas per 30 kalendorinių dienų nuo prekės įsigijimo datos;

e. nepatvirtinote, kad sutinkate su šiomis nuostatomis ir sąlygomis.


Asmeniniai duomenys

16. Registruodamiesi dalyvauti akcijoje, turėsite pateikti asmeninius duomenis, kurie „Epson“ reikalingi akcijai administruoti. Daugiau informacijos rasite akcijų privatumo informacijos pareiškime. „Epson“ ne tik naudos jūsų asmeninius duomenis akcijai administruoti, bet ir paprašys jūsų sutikimo siųsti su „Epson“ prekės ženklo produktais susijusią rinkodaros medžiagą, pvz., apklausas, naujienlaiškius ir (arba) „Epson“ reklamą. To daryti neprivalote.


Bendrosios nuostatos

17. Akcijos organizatorius neprisiima atsakomybės už atmestus prašymus. Akcijos organizatorius atmes prašymus, pateiktus pasibaigus akcijos galiojimo laikotarpiui, taip pat tuos prašymus, kurie bus pagrįstai laikomi neužbaigtais, neteisėtais arba melagingais.

18. Šioms nuostatoms ir sąlygoms taikomi šalies, kurioje buvo įsigytas akcijoje dalyvaujantis produktas, įstatymai, o kilus ginčams jie sprendžiami atitinkamoje šios šalies teismų jurisdikcijoje.

19. Dalyvaudami šioje akcijoje jūs patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate su šiomis nuostatomis ir sąlygomis. Akcijos organizatorius pasilieka teisę atšaukti arba pakeisti nuostatas ir sąlygas be išankstinio įspėjimo, jeigu jis pagrįstai negali kontroliuoti susidariusių aplinkybių.

Akcijos organizatorius: akcijos organizatorius yra „Epson Europe B.V.“ Jo registruotoji būstinė yra Amsterdame, Nyderlanduose. Visą korespondenciją siųskite šiuo adresu: Epson European Marketing Department, P930 Cashback Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD England

{newsletter}

© 2006-2023 All rights reserved. Fotoaparatas.lt