Basket Items; 0
 

UAB „Addmore“ 2022 m. vasario mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „E-komercijos sprendimai UAB „Addmore“.

 
UAB „ADDMORE“ naudojant klientų savitarnos sistemą bus pagreitintas/automatizuotas užsakymo
procesas, sumažintas bereikalingas srautas užklausų, sumažės žmogiškųjų resursų poreikis aptarnaujant
klientus. Projektu yra siekiama padidinti įmonės konkurencingumą.
 
Projekto tikslas – informacinių technologijų elektroninei komercijai vykdyti diegimas, siekiant padidinti
įmonės pajamų augimą.
 
Pabaigus projektą bus užtikrintas tiek fizinis, tiek veiklos rezultatų projekto tęstinumas panaudojant
sukurtą elektroninės savitarnos įrankį. Projekto tęstinumui užtikrinti bus naudojamos įmonės lėšos, taip
pat kiti finansavimo šaltiniai. Už projekto ir jo rezultatų tęstinumą bus atsakinga įmonės vadovybė ir
įmonės specialistai.
 
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2023 m. vasario mėn.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19
pandemiją priemonė.
 
Bendra šio projekto vertė –53280,00 Eur, iš kurių 39960,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros
fondo.
{newsletter}

© 2006-2023 All rights reserved. Fotoaparatas.lt